Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 5 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.