Praca

lider image lider image lider image slider image

Naszym największym zasobem są nasi pracownicy, których zaangażowanie składa się na sukces firmy.

Stale rozwijając się tworzymy nowe miejsca pracy. Poszukujemy osób:

  • energicznych,
  • kreatywnych,
  • elastycznych,
  • potrafiących pracować w zespole,
  • łatwo nawiązujących kontakty,
  • zaangażowanych w powierzone zadania,
  • otwartych na zmiany,
  • dobrze zorganizowanych,
  • o wysokiej kulturze osobistej.

W zamian oferujemy:

Unikatowy system SZKOLEŃ – jesteśmy przekonani, że proces wdrożenia oraz późniejszego szkolenia jest kluczowy dla zadowalającego rozwoju pracownika. Realizujemy unikatowy system szkoleń przy użyciu niezawodnych standardów pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby po początkowym, trzymiesięcznym okresie wprowadzenia, każdy nowy pracownik był w pełni przygotowany do realizowania swoich celów.

Realny wpływ na wysokość Twojego WYNAGRODZENIA – oferujemy pensję podstawową + rozbudowany system premiowy uzależniony od uzyskiwanych wyników.

Sprzyjającą ATMOSFERĘ – jako firma rodzinna, zdajemy sobie sprawę, że tylko w przyjaznej atmosferze można osiągać pełną efektywność, dlatego człowiek jest dla nas najważniejszy.

Zapraszamy do
współpracy!

W przypadku przesyłania aplikacji drogą mailową na adres praca@kramel.pl prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – w zakresie objętym treścią załączonego CV a także wynikającym z art. 221 § 1 k.p. – przez spółkę KRAMEL PARTNER Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Gliniana 6 B, która wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877049 (dalej: „Administrator”).

Administrator ma prawo przetwarzać moje dane osobowe w celu wykorzystania w procesie rekrutacji, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie u Administratora na stanowisko ………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o Administratorze i zasadach przetwarzania moich danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej www.kramel.pl oraz wiadomo mi, że mam prawo do wycofania zgody w każdy czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

……………………………………………………

Imię i nazwisko, Data, Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – w zakresie objętym treścią załączonego CV a także wynikającym z art. 221 § 1 k.p. – przez Administratora dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Wyrażam zgodę, aby Administrator – do chwili odwołania mojej zgody – przechowywał moje dane i wykorzystywał je w celach przyszłych rekrutacji.

Oświadczam, że powyższa zgoda jest niezależna od udzielonej powyżej.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o Administratorze i zasadach przetwarzania moich danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej www.kramel.pl oraz wiadomo mi, że mam prawo do wycofania zgody w każdy czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

……………………………………………………

Imię i nazwisko, Data, Podpis

pokaż więcej treści …