Wielkie Serca Właścicieli

W środę (22.06) odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” w Piotrkowie Tryb., na którym gośćmi specjalnymi byli Elżbieta i Dariusz Melonowie, właściciel firmy Kramel, którzy znacząco wsparli finansowo budowę nowej siedziby.

Na uroczystości obecni byli także m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak i starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak

Goście dokonali przecięcia wstęgi oraz obejrzeli program artystyczny.

Na centralnej ścianie wnętrza “Szansy” odsłonięto także symboliczne serca: Elżbiety i Dariusza Melonów, jako wyraz wdzięczności za okazane wsparcie.

Centrum “Szansa” jest niepubliczną placówką oświatową realizującą wieloprofilowe działania terapeutyczno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w celu zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Fot. Dariusz Śmigielski