Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

czwartek, 9 lipca, 2020

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym elementem naszej kultury organizacyjnej. W ramach prowadzonej działalności staramy się wspierać społeczność lokalną. Dzięki m.in. naszej wieloletniej pomocy finansowej udało się ukończyć budowę nowego ośrodka rehabilitacyjnego „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim, by w odpowiednich warunkach i z profesjonalnym sprzętem mogła prowadzić działalność edukacyjno – rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.


Firma Kramel Invest od wielu lat wspiera także inicjatywy mające na celu pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi, włączając się w akcje charytatywne, jak i odpowiadając na indywidulane prośby. 

2020-09-16_020923-1
2020-09-16_020923-2
2020-09-16_021549-2
2020-07-16_005713-8
2020-07-16_005713-3
2020-07-16_005713-4
2020-07-16_005713-6
2020-07-16_005713-7
2020-07-16_005713-5
2020-07-16_005713-11
2020-07-16_005713-9
2020-07-16_005713-10
2020-07-16_005713-13
2020-07-16_005713-14
2020-07-16_005713-12
2020-07-16_005713-17
2020-07-16_023903-3
2020-07-16_023903-6
skanowanie1
2020-07-16_023903-5
skanowanie2
skanowanie3
2020-09-16_011008-1
2020-09-16_020667-1
2020-09-16_011008-2
2020-09-16_011526-3
2020-09-16_020667-2
2020-09-16_021382-2
2020-09-16_021382-1
2020-09-16_021722-1
2020-09-16_020923-1 2020-09-16_020923-2 2020-09-16_021549-2 2020-07-16_005713-8 2020-07-16_005713-3 2020-07-16_005713-4 2020-07-16_005713-6 2020-07-16_005713-7 2020-07-16_005713-5 2020-07-16_005713-11 2020-07-16_005713-9 2020-07-16_005713-10 2020-07-16_005713-13 2020-07-16_005713-14 2020-07-16_005713-12 2020-07-16_005713-17 2020-07-16_023903-3 2020-07-16_023903-6 skanowanie1 2020-07-16_023903-5 skanowanie2 skanowanie3 2020-09-16_011008-1 2020-09-16_020667-1 2020-09-16_011008-2 2020-09-16_011526-3 2020-09-16_020667-2 2020-09-16_021382-2 2020-09-16_021382-1 2020-09-16_021722-1